بیست و نهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد راس ساعت 9/30 صبح به صورت ویدئو کنفرانس آغاز گردید.

-   در این جلسه ارائه گزارشی از نتایج ارزیابی عملکرد سطح دستگاه در سال 98 و مقایسه آن با سال 97 و بررسی و مطرح نمودن اقدامات صورت گرفته جهت تحقق شاخص های اختصاصی سال 99 ارائه گردید .

 

۲۱ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۱۶
کمیته مدیریت عملکرد |
تعداد بازدید : ۱۱۹