بیست و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم راس ساعت 10/30صبح به صورت ویدئو کنفرانس آغاز گردید.

در این جلسه گزارشی درخصوص سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات ارائه گردید .
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۲۰
کمیته سلامت |
تعداد بازدید : ۱۱۰