بازدید از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان زنجان

بازدید از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان زنجان
جناب آقای مهندس کرمی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بمنظور بررسی عملکرد مدیریت ارتباطات زیرساخت استان زنجان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات وزیر محترم پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه زیرساخت ،بهمراه آقای رضوانی پور  رییس محترم مرکز بازرسی ، نظارت مدیریتی  و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع و هیأت همراه ، در مورخ 16 دی ماه از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان زنجان بازدید نمودند.
۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۲۳
تعداد بازدید : ۱۰۱