بازدید از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی

بازدید از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان  خراسان رضوی
جناب آقای مهندس کرمی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بمنظور بررسی عملکرد مدیریت ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات وزیر محترم پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه زیرساخت ،بهمراه آقای رضوانی پور  رییس محترم مرکز بازرسی ، نظارت مدیریتی  و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع و هیأت همراه ، در مورخ 1 بهمن ماه از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی بازدید نمودند.
۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۲۷
تعداد بازدید : ۹۹