بازدید از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان فارس

بازدید از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان  فارس
جناب آقای مهندس کرمی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بمنظور بررسی عملکرد مدیریت ارتباطات زیرساخت استان فارس و همچنین پیگیری اجرای مصوبات وزیر محترم پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه زیرساخت ،بهمراه آقای رضوانی پور  رییس محترم مرکز بازرسی ، نظارت مدیریتی  و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع و هیأت همراه ، در مورخ 15 بهمن ماه از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان فارس بازدید نمودند.
۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹
تعداد بازدید : ۹۰