لوح تقدیر از جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر وقت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات درخصوص برگزاری جشنواره شهید رجایی و کسب رتبه برتر بین دستگاهی

لوح تقدیر از جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر وقت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات درخصوص برگزاری جشنواره شهید رجایی و کسب رتبه برتر بین دستگاهی

براساس اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور و ارسال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور به همراه امتیازات مکتسبه در شاخص های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهید رجایی سال 1400 و کسب بالاترین امتیاز در بین شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، لذا بدینوسیله جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر وقت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات طی ارسال لوح تقدیر از جناب آقای کرمی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، سرکار خانم هاشمیان معاون محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، جناب آقای انگار رئیس محترم گروه مدیریت و ارزیابی عملکرد و سرکار خانم سهرابی کارشناس محترم گروه مذکور به شرح پیوست تقدیر و تشکر نمودند.

 

۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۳۶
تعداد بازدید : ۱۲۳