بیست و هشتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و هشتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.
در این جلسه گزارشی از وضعیت ارزیابی اولیه شاخص های عمومی و اختصاصی سطح دستگاه در سال 98 ارائه و در پایان جلسه ، لوح های اهدایی از سوی وزیر محترم به برگزیدگان و نفرات موثر در ارزیابی عملکرد سطح دستگاه سال 97 ، توسط مدیرعامل محترم و رئیس کمیته به نفرات مزبور اهدا و از آنان به نحو شایسته تقدیر و تشکر به عمل آمد.
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۲۵
تعداد بازدید : ۱۶۹